K.ÇEKMECE STK PLATFORMU KURULUŞ BİLDİRGESİ

Biz aşağıda adları olan K.çekmece ilçesinde faaliyet gösteren, kuruluş amaçları farklı olan dernekler olarak, farklılıklarımıza rağmen aynı ilçede, benzer koşullarda yaşıyor olmamıza dayanarak ilçemizin yerel sorunları konusunda bilgi-görüş, olanak paylaşımına dayanan bir işbirliği geliştirmeye ihtiyaç duyduk. Bu işbirliği faaliyetlerimizi kolaylaştıracak bilgi, olanak paylaşımından, kamuoyu oluşturma amacıyla ortak hareket etmeye oradan da kamu yöneticilerini kamu yararına uygulamalara zorlamaya kadar bir dizi alanda ortak etkinlikler düzenlemeyi önümüze koyduk.

Bu görüşler doğrultusunda;

  • Her bir kuruluşun platformda yer alırken kendi özerk yapılarını korumasını
  • Her bir kuruluşun platformda yer alırken alınacak kararlara katılıp katılmama özgürlüklerini koruyabileceklerini.
  • Her bir kuruluşun ya da oluşumun burada bulundukları süre içinde kendi öznel konularını Platformun konusu olması için dayatmada bulunmamasını, gerekli görüldüğünde platformda yer alan kuruluş ve oluşumlardan destek istemelerini, Sorun toplumsal ise Platform burada en etkin şekilde destek verilmesini ya da konu Platformun konusu sayılmasını, öngörmekteyiz

Sokaklarımızdan başlayarak mahallelerimizin ve en genelde de ilçemizin pek çok sorunu olduğunu biliyoruz. Her birimiz bu sorunların şu ya da bu yönüyle ilgileniyoruz, ilgilenmek zorunda kalıyoruz. İlçemizdeki eğitim tesisi eksikliğinden bu tesislerdeki donanımın sorunlarına, sağlık alanlarının ulaşılabilir, nitelikli hale gelmesinden, yeşil alan ihtiyacımızın karşılanmasına, yol su elektrik gibi alt yapı sorunlarımızdan, gençlerin eğitimi ve işsizliğine dair bir dizi alanda bizzat sorunu yaşayanlarca sorunların birlikte konuşulmasının ardından da birlikte geliştirilecek çarelerin birbirimizi anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Dünya genelinde yönetim biçiminde katılımcı demokrasiye doğru bir eğilim vardır. İlçemizde kamu yöneticilerine hakim olan genel uygulamaysa yaşayanların fikrinin alınmadığı uygulamaların özellikle kamu idarecileri tarafından gündeme getirilmesi şeklindedir. Oysa demokrasi yaşayanlarını varsayan, onlarla ortak akıl ve faaliyet geliştirmeyi önemseyen biçimlerde mümkün olacaktır. Tek tek ya da işbirliği halinde çözebileceğimiz sorunları çözmek gücümüzün yetmediği yerde kamu yöneticilerini çözüm konusunda zorlamak, gerekiyorsa onların çözüm sağlayıcı uygulamalarına elimizden gelen desteği vermek için bir araya geliyoruz.

İlçemizin son dönemde en yaygın ve en çok nüfusu etkileyen sorun olarak “kentsel dönüşüm” öne çıkmaktadır. Mevcut haliyle “kentsel dönüşüm” uygulamaları konu edindiği mahallelerde yaşayanların çıkarlarını değil o mahallelerden rant bekleyenlerin çıkarlarını korur haldedir. Üstelik söz konusu uygulamalar mahallelerde yaşayanlara sorulmadan, mahalleli yok sayılarak gündeme gelmekte ve uygulanmaktadır. Uygulamalar konusundaki belirsizlik ise mahallede yaşayanların aklını iyice karıştırmaktadır. Bu durum karşısında ilçenin sorunlarının tamamını kapsamak üzere ancak özel olarak kentsel dönüşüm uygulamalarını öncelikli olarak ele alacak bir birlik oluşturulmuştur.

Bugünden sonra da ilçemizi daha yaşanabilir kılınması için gerek kamu yetkisini kullananların denetimi konusunda gerekse de kendi gücümüzle yapabileceklerimiz konusunda her türlü çabayı göstereceğimizi, işbirliklerini geliştireceğimizi bir kere daha teyit ediyoruz.

İrtibat İçin: kcekmeceplatform@gmail.com

Platform üyesi Dernekler

İstanbul Birlikte Umut Derneği

İç-Dış Kumsal Koruma Derneği

Küçükçekmece Sinoplular Derneği

Küçükçekmece Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Malatya Bölükkaya Sosyal Yardımlaşma Derneği

Tema Vakfı Küçükçekmece

Şavşat Küplüceliler Derneği

Şavşat Çoraklı Köy Derneği

Adıyaman Gersoy Derneği

Cumhuriyet Mahallesi Derneği

Sefaköy Avcılar Atıcılar Derneği

Filiz Spor Klubü

Şahintepe Mahallesi Çevre Eğitim Kültür Derneği

Kanarya Mahallesi Kültürel Dem.Derneği

Başağıl Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği

Bitlisliler Yardımlaşma Dayanışma Derneği

Yeşilyurt Kültür ve Dayanışma Derneği

Döllük Köyü Kültür ve Eğitim Derneği

Saraykışla Yardımlaşma Kültür Derneği

Yeniköy Yardımlaşma Derneği

Çat Köyü Yardımlaşma Derneği

Acısu Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği

Gülarzela Kültür Merkezi

Topçular Köyü dayanışma derneği

Platforma Destek Veren Siyasi Partiler

Anavatan Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Büyük Birlik Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Demokrat Parti K.çekmece İlçe Örgütü

Demokratik Sol Parti K.çekmece İlçe Örgütü

Demokratik Toplum Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Emek Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Özgürlük ve Dayanışma Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Sosyal Demokrat Halk Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Türkiye Kominist Partisi K.çekmece İlçe Örgütü

Reklamlar